Đối tác
Updatetap chi suc khoeNghiên cứumediaDiễn đàn NursetabtelemedicineNURSE TVO2 tivisức khỏe cộng đồngĐăng ký thành viêntap chi y hoc thuc hanhonis
Quảng cáo
adminQuảng cáo2Shop xì gà Hà Nội

Phương pháp luận

Kỷ yếu hội nghị Điều dưỡng Bệnh viện HN Việt Đức 2022

Kỷ yếu hội nghị Điều dưỡng Bệnh viện HN Việt Đức 2022

5 Nguyên tắc cần biết khi viết mục tiêu nghiên cứu khoa học

5 Nguyên tắc cần biết khi viết mục tiêu nghiên cứu khoa học

kiểm định phi tham số (Nonparametric tests).

kiểm định phi tham số (Nonparametric tests).

Cách lựa chọn kiểm định thống kê

Thông thường, dữ liệu của bạn có thể được phân tích bằng nhiều cách. Mỗi cách như vậy được sử dụng sẽ tạo ra mỗi kết quả khác. Bảng bên dưới sẽ tổng hợp các kiểm định thống kê được sử dụng phổ biến. Thông qua bảng tổng hợp này, tùy theo loại biến (độc lập hay phụ thuộc) hoặc kiểu biến, chẳng hạn biến khoảng (interval variable), biến thứ bậc (ordinal variable) hoặc biến phân loại (categorical variable); hoặc dạng phân phối của biến mà lựa chọn một kiểm định thống kê phù hợp. Bên cạnh đó, các bạn có thể được hướng dẫn thực hành các kiểm định thống kê này trên các phần mềm thông dụng như SPSS, STATA.
Phân tích nhân tố khám phá EFA trong SPSS

Phân tích nhân tố khám phá EFA trong SPSS

Phân tích nhân tố khám phá EFA trong SPSS là một bước rất quan trọng khi thực hiện phân tích dữ liệu định lượng bằng SPSS trong một bài luận văn, bài nghiên cứu khoa học. Khi kiểm định một lý thuyết khoa học, chúng ta cần đánh giá độ tin cậy của thang đo (phân tích Cronbach Alpha) và giá trị của thang đo (EFA). Ở phần trước, chúng ta đã tìm hiểu về độ tin cậy thang đo, vấn đề tiếp theo là thang đo phải được đánh giá giá trị của nó.

10 Câu hỏi " gai " nhất hay gặp trong khi dùng SPSS

10 Câu hỏi " gai " nhất hay gặp trong khi dùng SPSS

Hướng dẫn phân tích độ tin cậy Cronbach's Alpha trong SPSS

Hướng dẫn phân tích độ tin cậy Cronbach's Alpha trong SPSS Để thực hiện kiểm định độ tin cậy thang đo Cronbach’s Alpha trong SPSS 20, chúng ta vào Analyze > Scale > Reliability Analysis…

Kiểm định độ tin cậy thang đo Cronbach's Alpha là gì

Kiểm định độ tin cậy thang đo Cronbach's Alpha là gì :khi lập bảng câu hỏi nghiên cứu, chúng ta thường tạo các biến quan sát x1, x2, x3, x4, x5... là biến con của nhân tố A nhằm mục đích thay vì đi đo lường cả một nhân tố A tương đối trừu tượng và khó đưa ra kết quả chính xác thì chúng ta đi đo lường các biến quan sát nhỏ bên trong rồi suy ra tính chất của nhân tố. Tuy nhiên, không phải lúc nào tất cả các biến quan sát x1, x2, x3, x4, x5... chúng ta đưa ra để đo lường cho nhân tố A đều hợp lý, đều phản ánh được khái niệm, tính chất của A. Do vậy, cần phải có một công cụ giúp kiểm tra xem biến quan sát nào phù hợp, biến quan sát nào không phù hợp để đưa vào thang đo.

Cách đọc, nhận xét bảng kết quả kiểm định Cronbach Alpha

Cách đọc, nhận xét bảng kết quả kiểm định Cronbach Alpha: một trong những kiểm định quan trong để chứng minh bộ câu hỏi có đạt tiêu chuẩn hay không

EFA - Phân tích nhân tố khám phá!

EFA - Phân tích nhân tố khám phá!
trượt trái
trượt phảiEbooks Nursing
^ Về đầu trang