Đối tác
Updatetap chi suc khoeNghiên cứumediaDiễn đàn NursetabtelemedicineNURSE TVO2 tivisức khỏe cộng đồngĐăng ký thành viêntap chi y hoc thuc hanhonis
Quảng cáo
adminQuảng cáo2Shop xì gà Hà Nội
Tin tức Y tế trong nước

Danh sách các đường link ĐDVĐ

Danh sách các đường link ĐDVĐ
Danh sách các đường link ĐDVĐ

danh sách các đường link ĐDVĐ

DANH SÁCH ĐƯỜNG LINK QUẢN LÝ ĐIỀU DƯỠNG

 1. Báo cáo ngày     https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IHKE7qd2idsWCSSjyQBU9LAYdF45ygFlaqK7DLKpq10/edit?usp=sharing
 2. Phân lịch làm việc https://docs.google.com/spreadsheets/d/175towhLGXe_spztYd2NMKeXQZZQoiKx0RMns-bIps00/edit?usp=sharing
 3. Lập kế hoạch năm https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IKje_qb-IQbM5cam_VVbi9nvpSZLZlGFKZzvRF8qIhc/edit?usp=sharing
 4. Phân lịch trực học viên https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tl_cobbn8K6s1jQ2ij-bZbRuEhbmCWulLOBZ2lT6myI/edit?usp=sharing
 5. Báo cáo số liệu sàng lọc dinh dưỡng https://forms.gle/YjLKXDtPKh4jCDgv7
 6. Kết quả bảng kiểm xác định chính xác người bệnh https://docs.google.com/spreadsheets/d/16gD1Vz5ISsBFCVhYqa3EWIU10ka1-yv5tns_i280OgE/edit?usp=sharing
 7. Kết quả bảng kiểm thực hiện 6 đúng trong an toàn thuốc https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yKUKrcPle4mcmCVLn9Z5DZVZC-AybsnlLS7SlLAy42c/edit?usp=sharing
 8. Kết quả bảng kiểm Tuân thủ thời điểm vệ sinh tay https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Sy1vNJZxzSUzlPbXwch38QQkascISnivsxRNjMr3njo/edit?usp=sharing
 9. Kết quả bảng kiểm xử lý dụng cụ thay băng https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OCwDNa1SzgVxxZkJw7FBydu6azBQPs-TIvOX6Fpx4RU/edit?usp=sharing
 10. Kết quả bảng kiểm vệ sinh giường bàn đêm https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JxRn3bTEpFuF0Fp2wYsG-2Y0fZcDHsPIyEVt7UDaMWQ/edit?usp=sharing
 11. Kết quả bảng kiểm vệ sinh xe cáng https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cYWU2w38QELRqeew7dm-Ok18gfTAsnepJfd1J7RmCDQ/edit?usp=sharing
 12. Kết quả bảng kiểm LKHCS https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fmGl47xeFv2j3W_5gadsduySnyTAnJkn-Y_AlqQQXaY/edit?usp=sharing
 13. Kết quả bảng kiểm vệ sinh 30 phút trước ca mổ đầu tiên trong ngày https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IInauaSysYmr5kb5VnatBdgFxlJ0baTW8IeuWDQSKrs/edit?usp=sharing
 14. Kết quả bảng kiểm vệ sinh giữa 2 ca mổ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1l15lXetb68m_pQoWymjXzyvU91ZkXuyyTZRA0x5d_j4/edit?usp=sharing
 15. Kết quả bảng kiểm vệ sinh phòng mổ cuối ngày https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YDWf-pbOd3PSUdYzHwzj0MsdRGQFPZNaObmq8PmySMo/edit?usp=sharing
 16. Kết quả bảng kiểm vệ sinh phòng mổ cuối mỗi tuần https://docs.google.com/spreadsheets/d/1N8D4yfuN2cLvNWUV0x0x1oj3k5skt_Bz2ysgtafDMH4/edit?usp=sharing
 17. Kết quả bảng kiểm xử lý dụng cụ phẫu thuật kim loại  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1g63j6e0w89c3qPYL0pQw4R4K6ISVavD7yUtpYQLM3qY/edit?usp=sharing
 18. Kết quả bảng kiểm xywr lý làm sạch dụng cụ nội soi https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FpyfKiaUHiteOEE4ZSJNg8WUGiP6eaoedI_AgNmCDUY/edit?usp=sharing
 19. Kết quả bảng kiểm khử khuẩn mức độ cao dụng cụ nội soi bằng hóa chất https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NXAhEnZbQzt85FA8WqoLCpmNsP4YAry6sQ1-TqJsTLQ/edit?usp=sharing
 20. Kết quả bảng kiểm rửa tay ngoại khoa https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DBfNZ3gjhBzdQCAbUtrscbW1kvW-gZcPHKFvZuda9NY/edit?usp=sharing
 21. Kết quả bảng kiểm thay băng vết thương https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RseUaDwdLQjCa3NGEIJrS7-o3DxuPy89W35wz4-5Jj4/edit?usp=sharing
 22. Kết quả bảng kiểm tiêm truyền tĩnh mạch https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HOf1_wHgylCENcEkkpGJ_PWl-Br-5p1DGbEblYOEBXc/edit?usp=sharing
 23. Kết quả bảng kiểm tiêm bắp https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eC8wrjlys7CADhva7W8lk8ih0hjSv7eUriKtAUp2GYk/edit?usp=sharing
 24. Kết quả bảng kiểm thụt tháo https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eliJ5YmuS1gWBuC2-NZMtBU0zAeK3YrTi6u3MFDcmCo/edit?usp=sharing
 25. Kiểm tra chéo hàng tháng   https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1l5bMKHgI2_AD1lRPhnn2_VdvHpHproEPJaNM3i5wYJhW9A/viewform?usp=sf_link
 26. Kết quả kiểm tra chéo hàng tháng https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eo_6TFOppjtHv6o_Jct2WZBASx8cOSllhLmnjJBcI34/edit?usp=sharing
 27. Kết quả phản hồi chất lượng gói chăm sóc https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Zc8KpaL0iYNVXksUiEMTSo0m8t3STq905sZbEu0EQYs/edit?usp=sharing
 28. Báo cáo tháng khoa Lâm sàng  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdaW9ZrKbwOhVewbyTuv4g7Q6crKwJsP71aJRaYbSKbg7tM4g/viewform?usp=sf_link
 29. Báo cáo tháng khoa Phòng mổ  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfc2VuosaWHcI9VGGiY1SnTDxRbMO3GXQzpc396Fci7dv_Zbg/viewform?usp=sf_link
 30. Báo cáo tháng khoa CĐHA  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6snaGz9nHaDOrJAYMEALn-wBmopoKm7EylWFlb9BEJqlBDw/viewform?usp=sf_link
 31. Báo cáo tháng khoa KBTH (khu vực khám cấp cứu)  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcH7BVIhW9_gSpQdCF0F0JQwVHy0RoHK1xfmJJh862y5XJBg/viewform?usp=sf_link
 32. Báo cáo tháng khoa GPB, KSNK, Nội soi    https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLgUD1irBL4vr8lwiI2k-d1fZiC_o8vHMGQW0sgWuLyoIA5A/viewform?usp=sf_link
 33. Báo cáo tháng khoa Dinh dưỡng  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1dBWaMvJZUfKn4evZh92HHIgZXAn_z7JdBvggqtOCXMkK8w/viewform?usp=sf_link
 34. Báo cáo tháng Hồi tỉnh   https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1fZFf_mYTfC8vi_-hVKn6WpyGT2uHmZv7-Lkfs0hQuF7RTQ/viewform?usp=sf_link
 35. Báo cáo tháng khoa XN    https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMbzpuv4ypgYgdp3dYZ_qc8hWdzA4XHH_p1OERhts-8rKLXA/viewform?usp=sf_link

 

PV NB sử dụng gói CS theo YC:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCjiWL5rfm3INh8YA4-Scesqym8M3w8QgG6TMMpT26eUvx6w/viewform?usp=sf_link

DANH SÁCH ĐƯỜNG LINK BẢNG KIỂM

 1. Xác định chính xác người bệnh https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFzwU6rv7iUvdqAOHR3WLPenV3RBW4wuQA_sn3LF-qKVQvRg/viewform?usp=sf_link
 2. 6 Đúng trong an toàn sử dụng thuốc https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSem4usEq2vVdiNdObS4Ipnl9O_zY3LTTnJWESxUuaq6D1xybQ/viewform?usp=sf_link
 3. Tuân thủ vệ sinh tay https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdV5yO-yVCljltTqCMU4XzVbNgtGX8x6x8XE_Mo7lMKha_r9Q/viewform?usp=sf_link
 4. Xử lý dụng cụ thay băng   https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLrBueJh5tkp9YpxLbcBoeUaLEQeMIsoGmZL8ZAmhVUryiVg/viewform?usp=sf_link
 5. Vệ sinh giường bàn đêm https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxJG9H2tQDqmSXHyuKxxj-VV6j4JCpuC57WbewRaEGTLFijA/viewform?usp=sf_link
 6. Vệ sinh xe cáng https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejJS1hoyix6Rz6Orl4ykcDct5CVC-gHzOmT77wlKQoGqzbtA/viewform?usp=sf_link
 7. Lập kế hoạch chăm sóc https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjkvAYm33EQAibsQ7jMAy3oNzNdg9OIQstb3ygF-IDzlRfJw/viewform?usp=sf_link
 8. Vệ sinh 30 phút trước ca mổ đầu tiên trong ngày https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmxrdyJMZKqlKGBocZyLlUoez41Cx9cGQKS0vMKErAQulHDw/viewform?usp=sf_link
 9. Vệ sinh giữa 2 ca mổ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScaArodtvWOgzrOeDFLjzoQFHJ8vC8b-UCdVh0d6XLeGWNC0A/viewform?usp=sf_link
 10. Vệ sinh phòng mổ cuối ngày https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezQBsLOu1Usq-EKOyVX4d7bknbtWyQXBJqmDUsCMm_au7f3g/viewform?usp=sf_link
 11. Vệ sinh phòng mổ cuối mỗi tuần https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVbnrGry1J1fm4v3cJu93e1natyVRCfQrlY27LfoNBXj3oQQ/viewform?usp=sf_link
 12. Xử lý dụng cụ phẫu thuật kim loại tái sử dụng https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWHBZZz460XrnoDkopWEz-rmgtQr0NgD7HmxEv7zNgj6eTLA/viewform?usp=sf_link
 13. Xử lý, làm sạch dụng cụ nội soi https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDobJ3MOWoShEgrVB-G6wceT_bC3SwXCM2goIuCuXfev8Rkw/viewform?usp=sf_link
 14. Khử khuẩn mức độ cao dụng cụ nội soi bằng hóa chất https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSff_ustN-P2bTNRMfdkQuFXAUSSBAhuaj_LAt04_gxMc3l2JA/viewform?usp=sf_link
 15. Rửa tay ngoại khoa https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5JlrZl8LJuEL0JmoPH383EMbWeojBIGyQnbbr9M5bdmG3bg/viewform?usp=sf_link
 16. Thay băng vết thươnghttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdywXCxZCTvI8oRTRRu19C-8nXQ_YZsydrmO3NWZzEhd3x40Q/viewform?usp=sf_link
 17. Tiêm truyền tĩnh mạch https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfH73WE1cCsJChMZPp2rKXYVhhqm8KAdVKi3WT7pJV-nhQrKA/viewform?usp=sf_link
 18. Tiêm bắp https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmJbVEZV6p3BM3FjieSwEaO3NiOxxHpWXH9B22lv_CYY5jfw/viewform?usp=sf_link
 19. Thụt tháo https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3bZgxQqqlSuRo6rUr0X04zcxuCQWLrF9nwornX4y6b3qZag/viewform?usp=sf_link
trượt trái
trượt phảiEbooks Nursing
^ Về đầu trang