Đối tác
Updatetap chi suc khoeNghiên cứumediaDiễn đàn NursetabtelemedicineNURSE TVO2 tivisức khỏe cộng đồngĐăng ký thành viêntap chi y hoc thuc hanhonis
Quảng cáo
adminQuảng cáo2Shop xì gà Hà Nội
Nursing Care Plans

Các kế hoạch chăm sóc bắt đầu như thế nào

Các kế hoạch chăm sóc bắt đầu như thế nào
Các kế hoạch chăm sóc bắt đầu như thế nào

https://www.goinvo.com/features/careplans/part-1.html

Các kế hoạch chăm sóc bắt đầu như thế nào

 • 31 TCN-Thế kỷ 15

  Phần lớn lịch sử y tế tập trung vào chăm sóc phản ứng, thay vì thực hiện các biện pháp phòng ngừa cho sức khỏe của cá nhân. Đặc biệt là vào thời trung cổ, ý tưởng về chăm sóc phòng ngừa cũng có thể bị cản trở bởi những lời giải thích về các hiện tượng y tế liên quan đến tâm linh và các hệ thống tín ngưỡng tôn giáo. Trước y học hiện đại, hầu hết các chế độ chăm sóc được cung cấp cho bệnh nhân đều tập trung vào các triệu chứng bên ngoài, hoặc cơ sở tâm linh hoặc phép thuật. 54

 • Thế kỷ 6-19

  Thế kỷ 16-19 là thời kỳ khám phá khoa học nặng nề, dẫn đến sự chuyển đổi của những lời giải thích siêu nhiên sang những lời giải thích tự nhiên về bệnh tật. 55 Mọi người bắt đầu coi bệnh tật là thứ cuối cùng có thể được xóa bỏ và coi sức khỏe là trạng thái tự nhiên của cơ thể cần được duy trì và bảo vệ, xa rời quan niệm truyền thống về những lời giải thích siêu nhiên hoặc sự trừng phạt của thần thánh. 56,57

 • Những năm 1930

  Những năm 1930 đánh dấu sự gia nhập của các kế hoạch chăm sóc theo hướng lâm sàng vào lĩnh vực điều dưỡng . Khi ở trong bệnh viện lâu hơn, có thời gian để thực hiện các kế hoạch bằng văn bản. 58 Trưởng nhóm điều dưỡng cũng sẽ sử dụng các kế hoạch chăm sóc như một hướng dẫn cho các thành viên ít học trong nhóm. 59

 • Những năm 1970

  Có rất nhiều lĩnh vực liên quan đến sự xuất hiện của kế hoạch chăm sóc cuộc sống trong thời gian này. Các nguyên tắc hội tụ của các lĩnh vực phân tích thử nghiệm hành vi (EAB) , tâm lý học phát triển và quản lý trường hợp đã thiết lập các yếu tố lập kế hoạch chăm sóc cuộc sống: một tuyên bố tổng kết, công cụ giao tiếp, lập kế hoạch phòng ngừa, các thành phần cơ bản, kế hoạch cá nhân hóa và nhu cầu đi đầu. 60

 • Những năm 1980

  Bắt đầu từ những năm 1980 và trong những thập kỷ tiếp theo, các nhà lập kế hoạch chăm sóc cuộc sống đã tham gia tư vấn với các hãng bảo hiểm và cả với các luật sư tham gia vào vụ kiện tụng. Lập kế hoạch chăm sóc cuộc sống đóng một vai trò rất lớn ban đầu trong lĩnh vực kiện tụng . Kể từ đó, nó đã mở rộng sang lĩnh vực chăm sóc người cao tuổi, bệnh mãn tính và lập kế hoạch xuất viện. Nó cũng đã mở rộng số lượng và các loại nghề nghiệp mà mỗi người có thể tham gia vào một phần của kế hoạch chăm sóc. 61

 • Những năm 2000

  Phạm vi của các chuyên gia và nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trong lập kế hoạch chăm sóc cuộc sống được mở rộng, với các cá nhân đến từ các nghề tư vấn phục hồi chức năng, điều dưỡng phục hồi chức năng, vật lý trị liệu và quản lý trường hợp. Cả hai kế hoạch chăm sóc dựa trên giấy và dựa trên công nghệ kỹ thuật số đã được bệnh nhân và nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc của họ thường xuyên sử dụng. Sự gia tăng của các kế hoạch chăm sóc dựa trên công nghệ kỹ thuật số cũng bắt đầu được thực hiện trong những năm sau đó. Healthtap, Amwell, Better., HelloDoctor, HealthKit, My Chart, Practice Fusion, Health Vault, AskMD, Happify và Healarium đều là những ví dụ nổi tiếng hơn. 61

 • Hiện hành

  Kể từ tháng 1 năm 2015, CMS đã chuyển đổi Medicare sang thực hành dựa trên chất lượng hơn để hoàn trả cho việc quản lý chăm sóc những bệnh nhân đủ điều kiện mắc từ 2 bệnh mãn tính trở lên. Các công ty bảo hiểm tư nhân khác đang bắt đầu làm theo để ưu tiên việc chăm sóc nhất quán, phòng ngừa được tạo điều kiện bởi các kế hoạch chăm sóc mà bệnh nhân có thể tiếp cận được. đã khuyến khích sự phát triển của các dịch vụ lập kế hoạch chăm sóc kỹ thuật số hỗ trợ quản lý chăm sóc mãn tính, chẳng hạn như CareSync, Wellframe, Bridge Patient Portal và những dịch vụ khác. Nhiều nhà cung cấp cũng sử dụng các tài liệu lập kế hoạch chăm sóc thể chất như tài liệu phát tay và sách nhỏ cho các tình trạng cụ thể. Ví dụ trong cuốn sách nhỏ dưới đây là một kế hoạch chăm sóc để kiểm soát cholesterol cao. Bên trong là giáo dục về chẩn đoán, chỗ để thiết lập mục tiêu cấp cao, vị trí để chèn Thẻ chăm sóc cho các mục tiêu bước riêng lẻ

trượt trái
trượt phảiEbooks Nursing
^ Về đầu trang