Đối tác
Updatetap chi suc khoeNghiên cứumediaDiễn đàn NursetabtelemedicineNURSE TVO2 tivisức khỏe cộng đồngĐăng ký thành viêntap chi y hoc thuc hanhonis
Quảng cáo
adminQuảng cáo2Shop xì gà Hà Nội
Giới thiệu

Tên gọi Tiếng Việt:      Chi hội Điều Dưỡng Ngoại Khoa

Tên giao dịch quốc tế: Association of Surgical Nurses

     Tên viết tắt: ASN

Tôn chỉ, mục đích

     Chi hội Điều ngoại khoa và Phòng mổ là một tổ chức xã hội nghề nghiệp của những Điều dưỡng, KTV làm công tác chăm sóc, đào tạo, quản lý, NCKH điều dưỡng tại các cơ sở y tế, bệnh viện có khoa ngoại – Gây mê hồi sức (gọi chung là Điều dưỡng Ngoại khoa) hoạt động tự nguyện, đoàn kết, hợp tác nhằm mục đích:

  • Xây dựng và phát triển lĩnh vực Điều dưỡng Ngoại khoa Việt Nam thông qua việc đẩy mạnh đào tạo, nghiên cứu và nâng cao trình độ, kiến thức, kinh nghiệm, năng lực quản lý điều dưỡng cho Hội viên; Nâng cao đạo đức và uy tín nghề nghiệp; Hội nhập với Điều dưỡng của các nước trong khu vực và trên thế giới.
  • Phấn đấu trở thành tổ chức chuyên nghiệp trong vận động chính sách và xây dựng chuẩn mực đào tạo Điều dưỡng Ngoại khoa  tại Việt Nam, góp phần tích cực vào sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.
  • Chi hội có sứ mệnh đại diện cho Điều dưỡng Ngoại khoa; Vì sự phát triển nghề Điều dưỡng; Vì sức khỏe cộng động; Vì quyền và lợi ích hợp pháp của Hội Viên.

 Lĩnh vực và phạm vi hoạt động

Chi hội hoạt động trong phạm vi cả nước thuộc lĩnh vực Điều dưỡng Ngoại khoa, trực thuộc và chịu sự quản lý của Hội Điều dưỡng Việt Nam.

 Nguyên tắc tổ chức và hoạt động

      Để thực hiện tôn chỉ, mục đích, sứ mệnh của mình Chi hội Điều dưỡng Ngoại khoa thực hiện các nguyên tắc sau đây trong hoạt động thực tiễn:

  • Tuân thủ pháp luật của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, Điều lệ của Chi hội.
  • Phát huy quyền chủ động sáng tạo của các Hội viên trên cơ sở tự nguyện, tự quản; Dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch; Tự chủ về tài chính.
  • Tranh thủ sự ủng hộ và trợ giúp về tinh thần, vật chất của ngành Y Tế, các cơ sở y tế, Hội Điều dưỡng và mọi tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước vì sự nghiệp phát triển Điều dưỡng Ngoại khoa.
trượt trái
trượt phảiEbooks Nursing
^ Về đầu trang